U prilogu je finalna, radna verzija Pravila igre koju je dostavila Sudijska komisija KSS a koja su u primeni od 1. oktobra 2018. godine.

Objavljujemo set posebnih pravila MK takmičenja. Posebno obratiti pažnju na 09 POSEBNA Pravila DODATNE NAPOMENE. TAČKA 1., a na osnovu predloga sektora ženske košarke i odluke KT KSS, dozvoljava igranje zonske odbrane i pick and roll-a u uzrasnoj kategoriji U14/U15 PIONIRKE (tako da dokument 03 POSEBNA Pravila U15U14 PIONIRKE za sezonu 2018/19 je izuzet). TACKA 2. je dodatak usled izmene pravila igre 2018. Posebna pravila se nalaze u prilogu.

Sudijska komisija KSS je dostavila završnu verziju Pravila igre i Interpretacije na Engleskom jeziku od strane FIBA. Pravila igre Yellow-Blue-Green working documents (The yellow/blue/green version je ista kao i zavrsna verzija, s tim da su sve promene oznacene bojama), kao i Interpretacije Yelow-Blue working document  (The yellow/blue version je ista kao i zavrsna verzija, s tim da su sve promene oznacene bojama). Oba dokumenta su u fazi prevođenja/usaglašavanja. U međuvremenu su u primeni  verzije na Engleskom jeziku koje se nalaze u prilogu.

Sudijska komisija KSSa je dostavila FIBA tumačenja pravila igre koja važe od 1. oktobra 2018. godine. Dokument možete preuzeti iz članka.

Sudijska komisija KSS je dostavila prezentaciju u vezi sa izmenama Pravila igre u nadi da će na taj način pomoći da se svi akteri utakmica što bolje spreme za predstojeću sezonu. Prezentacija je u prilogu.

U prilogu se nalaze nova FIBA Pravile igre 2018 predevena na Srpski jezik koja stupaju na snagu od 01.10.2018 godine.

Takmičarska komisija KSS je dostavila posebna pravila igre za mlađe kategorije koje se igraju u sistemu Košarkaškog saveza Srbije. Posebna pravila se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila dokument nova FIBA OPREMA koji je preveden sa engleskog. Dokument je u prilogu.

U prilogu se nalaze nova, prevedena Pravila igre koja su važeća od 01. oktobra 2017. godine.

Sudijska komisija KSS je dostavila izmene pravila koje stupaju na snagu od 01. oktobra 2017. godine. Deo materijala za koji je urađen prevod se nalazi u prilogu a deo za koji je prevod u toku, je na engleskom jeziku.