Na sednici Skupštine KSSa usvojene su izmene i dopune Registracionog kao i Pravilnika o takmičenju. Sažetak izmena kao i važeći Registracioni, Pravilnik o takmičenju i Disciplinski pravilnik, objavljujemo u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Propozicije za 3 MRL koje su u primeni za sezonu 2018. Propozicije su u prilogu.

Na Skupštini Košarkaškog saveza Srbije, koja je održana krajem decembra 2017. godine, usvojeni su izmenjeni Registracioni kao i Pravilnik o takmičenju. Oba dokumenta se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Dodatno tumačenje propozicija i taj dokument se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Dodatno tumačenje Propizicija koje se nalazi u prilogu.

Od januara 2017. godine važe novi Registracioni pravilnik i Pravilnik o takmičenju koji je usvojila Skupština KSS. Dokumenta su u prilogu.

Fiba pravila igre 3x3 koja važe od 2015. godine možete naći u prilogu.

RKS Istočna Srbija objavljuje Propozicije za Letnju seniorsku ligu 2017, koje je dostavila Takmičarska komisija KSS. Propozicije su u prilogu.

Takmičarska komisija je dostavila propozicije za muška takmičenja koja se vode pod okriljem KSS, kao i za KUP takmičenja. Posebno obratiti pažnju na crveno markirane izmene i dopune. Propozicije su u prilogu.