Upravni odbor KSSa je usvojio Poslovnik o radu Komisije sa izdavanje dozvola za sezonu. U prilogu.

U prilogu se nalaze Propozicije 3. MRL za sezonu 2019/2020.

Košarkaški savez Srbije je dostavio Registracioni i Pravilnik o takmicenju koji su usvojeni na poslednjoj sednici Skupštine KSS. Dokumenta u prilogu.

Na sednici Skupštine KSSa usvojene su izmene i dopune Registracionog kao i Pravilnika o takmičenju. Sažetak izmena kao i važeći Registracioni, Pravilnik o takmičenju i Disciplinski pravilnik, objavljujemo u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Propozicije za 3 MRL koje su u primeni za sezonu 2018. Propozicije su u prilogu.