Komesar 1. muške regionale lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 12. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionale lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 11. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionale lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 10. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionale lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 9. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionale lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 8. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar seniorskog takmičenja RKS IS objavljuje Saopštenje broj 9 za KUP takmičenje u kategoriji seniora. U prilogu.

Komesar 1. muške regionale lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 7. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar 1. muške regionale lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 6. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar seniorskog takmičenja RKS IS objavljuje Saopštenje broj 8 za KUP takmičenje u kategoriji seniora. U prilogu.

Komesar 1. muške regionale lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 5. Saopštenje se nalazi u prilogu.