U prilogu se nalaze Odluke 2. ranga MK takmičenja kao i korekcija seniorskog vanrednog prelaznog roka koji je objavljen juče.

Takmičarska komisija je dostavila Odluke vanrednog prelaznog roka za MK igrače i seniore. Odluke su u prilogu.

Komisija za takmičenja je dostavila PRELIMINARNE odluke vanrednog prelaznog roka za seniorske i MK lige. Pored svakog spornog prelaska naznačeno je šta nedostaje. Objavljivanje KONAČNIH odluka VPRa je ČETVRTKOM do 14.00 časova. Molimo klubove da regulišu svoje sporne prelaske u najkraćem roku.

Takmičarska komisija je dostavila Odluke vanrednog prelaznog roka. Odluke su u prilogu.

Komisija za takmičenja je dostavila PRELIMINARNE odluke vanrednog prelaznog roka za seniorske lige. Pored svakog spornog prelaska naznačeno je šta nedostaje. Objavljivanje KONAČNIH odluka VPRa je ČETVRTKOM do 14.00 časova. Molimo klubove da regulišu svoje sporne prelaske u najkraćem roku.

Komisija za takmičenja je dostavila uputstva za vanredni prelazni rok seniora kao i MK igrača. Uputstva se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija je dostavila Odluke vanrednog prelaznog roka. Odluke su u prilogu.

Komisija za takmičenja KSS je dostavila konačne Odluke redovnog prelaznog roka Septembar II. Odluke se nalaze u prilogu.

Komisija za takmičenja je dostavila PRELIMINARNE odluke vanrednog prelaznog roka za seniorske lige. Pored svakog spornog prelaska naznačeno je šta nedostaje. "Izjava reprezentacija", podrazumeva da se na samoj pristupnici definiše nastup igrača za reprezentaciju. Objavljivanje KONAČNIH odluka VPRa je ČETVRTKOM do 14.00 časova. Molimo klubove da regulišu svoje sporne prelaske u najkraćem roku.

Prilozi:
Preuzmi ovaj dokument (VPR 07102020.pdf)VPR 07102020.pdf

U prilogu objavljujemo konačne Odluke za prelaske "72 sata" pre početka takmičenja.