Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje kalendar i raspored takmičenja Međuregionalne lige mlađih kategorija. Kalendar i raspored u prilogu.

Komesar mlađih kategorija je dostavio Zapisnik sa sastanka klubova međuregionalne, Prvog stepena i Regionalne lige. Zapisnik se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi materijal za sastanak klubova mlađih kategorija u kome se nalaze grupe i predlog kalendara takmičenja koja se vode iz kancelarije Istočna Srbija.