Komesar finalnih turnira MK je dostavio saopštenje u konkurenciji kadeta RKS za finalni turnir koji se održava u Kraljevu. Saopštenje sa učesnicima, terminima i službenim licima se nalazi u prilogu.

Komesar finalnih turnira je dostavio Saopštenje broj 2 u konkurenciji pionira sa rezultatima polufinalnih i terminima i učesnicima finalnog turnira. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje poziv na sastanak klubovima učesnicima polufinalnog pionirskog turnira u Nišu, termine i delegiranja službenih lica kao i brošuru sa svim potrebnim kontaktima ( u prilogu ).

Komesar MK turnira, Bojan Popović, je dostavio Saopštenje broj 1 za finalni turnir u konkurenciji pionirki koji se održava od 3. do 6. maja 2018. godine u Kladovu. Pored Saopštenja, dostavljena su i pravila za U14 kao i postupak u slučaju uložene žalbe na utakmici. Saopštenje, pravila i postupak žalbe su u prilogu.

U prilogu se nalazi delegiranje službenih lica za polufinalni pionirski turnir koji se održava od 27. do 29. aprila 2018. godine u Nišu, u OŠ Dušan Radović.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje Zapisnik sa sastanaka mlađih kategorija za Međuregionalnu, Prvi stepen - devojčice i Regionalnu ligu. Zapisnik se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje kalendar kao i predlog grupa za Međuregionalnu ligu RKS. Dokumenta se nalaze u prilogu.

U prilogu maila se nalazi konačno saopštenje finalnog turnira Roda juniorske lige Srbije koji se odigrao 02. do 04. juna u Železniku.

Komesar Jedinstvene RODA juniroske lige Srbije je dostavio izmene u vidu službenih lica za prvi dan turnira i satnice utakmica za drugi i prvi dan odigravanja. Saopštenje sa izmenama se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS IStočna Srbija objavljuje završne izveštaje Kvalitetne lige i II stepena. Izveštaji se nalaze u prilogu.