U prilogu se nalazi Odluka sa sednice Upravnog odbora KSSa. 

Na sednici Upravnog odbora KSSa koja je održana 20. septembar 2019. donete su odluke koje se nalaze u prilogu.

Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije je na sednici održanoj 27. avgusta doneo Odluke koje se nalaze u prilogu.