U prilogu se nalazi Odluka UO sa sednice od 06. septembra. 

Upravni odbor KSSa je doneo odluke za nastup klubova u određenim takmičenjima, imenovanje novih članova Sudijske komisije kao i odluka o licenciranju najviše tri igračice pionirskog uzrasta ( 2004. i 2005. godišta ) uz obavljen lekarski pregled u skladu sa zakonu o sportu RS.

U prilogu se nalaze odluke Upravnog odbora KSSa a u vezi sa dobijanjem dozvola/odobrenja klubova za učešće u takmičenja kao i odluka u prihvatanje u članstvo.

Na sednici Upravnog odbora KSS održanoj 10. avgusta 2018. donete su odluke vezane za 3x3 takmičenja. Odluke su u prilogu.

Košarkaški savez Srbije je doneo Odluku o imenovanju odgovornog lica za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga. Odluka je u prilogu.

U prilogu se nalaze Odluke sa UO KSS održanog 13. juna. Pored Odluka, nalazi se i uputstvo za uplatu taksi za podnošenje i podizanje dozvola za klubove nacionalnih takmičenja ( 2MLS, 1ŽLS, 2ŽLS ).

U prilogu se nalaze odluke sa sednice Upravnog odbora KSS.