U prilogu se nalaze odluke Upravnog odbora KSSa a u vezi sa dobijanjem dozvola/odobrenja klubova za učešće u takmičenja kao i odluka u prihvatanje u članstvo.

Na sednici Upravnog odbora KSS održanoj 10. avgusta 2018. donete su odluke vezane za 3x3 takmičenja. Odluke su u prilogu.

Košarkaški savez Srbije je doneo Odluku o imenovanju odgovornog lica za nadzor nad sprovođenjem mera za sprečavanje dopinga. Odluka je u prilogu.

U prilogu se nalaze Odluke sa UO KSS održanog 13. juna. Pored Odluka, nalazi se i uputstvo za uplatu taksi za podnošenje i podizanje dozvola za klubove nacionalnih takmičenja ( 2MLS, 1ŽLS, 2ŽLS ).

U prilogu se nalaze odluke sa sednice Upravnog odbora KSS.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Odluku o dodeli finalnog turnira u konkurenciji juniorki. Turnir se održava od 11. do 13. maja 2018. godine u Aleksincu.

Košarkaški savez Srbije je dostavio odluke Upravnog odbora održanog 30.03.2018. godine. Posebnu pažnju skrećemo klubovima na odluke vezane za poveravanje nadležnosti za izdavanje dozvole ( licenca ) klubovima. Molimo vas da posebno obratite pažnju na rokove koje treba ispoštovati. Odluke su u prilogu.

U prilogu se nalaze Odluke sa sednice UO KSS koja je održana 14. februara 2018. godine u Beogradu.