Na sednici Upravnog odbora KSSa koja je održana 20. septembar 2019. donete su odluke koje se nalaze u prilogu.

Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije je na sednici održanoj 27. avgusta doneo Odluke koje se nalaze u prilogu.

Upravno odbor KSS je dostavio odluke sa sednice održane 19. aprila 2019. godine. Odluke su u prilogu.