U prilogu se nalazi izmenjena licenca ekipa 1 ŽRL Jug 2 posle VPRa.

U prilogu se nalaze izmenjene licence ekipa 1 ŽRL Jug 2 posle VPRa.

U prilogu se nalazi licenca 1 ŽRL Jug 2 koja je izmenjena posle Vanrednog prelaznog roka.

U prilogu se nalaze izmenjene licence ekipa 1 ŽRL Jug 2 posle VPRa.

U prilogu se nalaze licence ekipa koje u sezoni 2018/2019. nastupaju u Prvoj ženskoj regionalnoj ligi Jug 2.