S obzirom na novonastalu situaciju usled pandemije COVID 19, i nemogućnosti organizovanja 3. MRL i 2. ŽRL, klubovi koji žele da u sezoni 2020/2021 učestvuju u 2. MRL i 1. ŽRL, Međuregionalnim MK ligama u kategorijama kadeta i juniora, u obavezi su da popune i dostave Kancelariji prijave, za 3. MRL i 2. ŽRL jer se time smatra da su ispunili uslov za učešće u pomenutim takmičenjima. Poslednji termin za dostavljanje prijave je 20. jun 2020. godine. Odluka Takmičarske komisije u vezi sa ovim se nalazi na linku http://www.rksis.rs/attachments/article/2032/01_Odluke%20KT%20KSS%2009062020.pdf .

U prilogu se nalazi Izveštaj Komesara 3. MRL Istok posle završenog takmičenja. Čestitamo pobedniku lige, KK Babušnica, i zahvaljujemo se klubovima učesnicima na sportskom i fer ponašanju.

Komesar 3. MRL istok takmičenja u sezoni 2019/2020 je dostavio Zapisnik sa sastanka klubova koji je održan pred početak takmičenja. Zapisnik se nalazi u prilogu.

Sastanak klubova 3 . muške regionalne lige istok, održaće se 06. maja 2019. godine u kancelariji RKS istočna Srbija, Obrenovićeva 10/3, sa početkom u 16.00 časova. Poziv se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Uslove organizacije 3 MRL, letnje seniorske lige, kao i obrazac za prijavu ekipe. Sve potrebne informacije, rokovi, godišta, nalaze se u dokumentu u prilogu.