Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata posle 2. odigranog kola 1 ŽRL Jug 2.Još jednom podsećamo klubove da je veoma važno poštovati date rokova uplata dugovanja po kaznama. Evidencija kao i izveštaj datih koševa se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata posle 1. odigranog kola 1 ŽRL Jug 2.Još jednom podsećamo klubove da je veoma važno poštovati date rokova uplata dugovanja po kaznama. Evidencija kao i izveštaj datih koševa se nalaze u prilogu.

Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje zapisnik sa sastanka klubova 1. ŽRL Jug 2 na početku sezone kao i raspored takmičenja. Zapisnik i raspored se nalaze u priologu.

Poziv na sastanak klubova 1. ŽRL Jug 2, pred sezonu se nalazi u prilogu.