Sudijska komisija KSS je dostavila Poziv, kriterijume i prijavu za seminar za sudije koje žele da sude 3x3 turnire. Seminar se održava 25. aprila 2019. godine u Kragujevcu. Sve dodatne informacije možete naći u prilogu.

U prilogu se nalaze spiskovi pozvanih sudija na testiranje na polusezoni koje je zakazano za nedelju 13. januara 2019, na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu po terminima koji su već objavljeni kao preliminarni.

U prilogu objavljujemo poziv sa preliminarnim satnicama za seminar sudija i delegata - kontrolora na polusezoni. Konačni poziv biće naknadno objavljen.

Predsednik sudijske komisije, Miodrag Ličina, će u PONEDELJAK 29. oktobra 2018. godine, održati sastanak sa sudijama sa regiona, seniorskih i MK liga. Sastanak se održava u Pres sali hale Čair u terminu od 15.00 do 18.00 časova. Pozivaju se sve sudije da prisustvuju sastanku.

Koordinator rada sa pomoćnim sudijama, Aleksadra Vučković, će po sledećem rasporedu održati seminar i testiranje pomoćnih sudija na regionu Istočna Srbija pred početak sezone:

rb Mesto održavanja Datum Vreme Pomoćne sudije
1. Niš, hala Čair 20.septembar 20:00 Niš
2. Aleksinac 21. septembar 19.00 Aleksinac, Sokobanja
3. Bor, SC 22. septembar 11.00 Bor, Knjaževac, Svrljig, Zaječar, Boljevac
4. Negotin, Opština 22. septembar 15.00 Negotin, Kladovo, Majdanpek
5. Pirot, Gradski bazen 23. septembar 9.30 Pirot, Bela Palanka, Dimitrovgrad

Seminar i testiranje pomoćnih sudija su obavezni za sve pomoćne sudije koje zele da rade u sezoni 2018/2019.

U subotu 15. septembra je održan seminar i testiranje sudija 2. MLS, 1. MRL Istok, 2. MRL Istok kao i MK liga Istočne Srbije. Seminar je održao predsednik sudijske komisije Miodrag Ličina. Spisak sudija sa rezultatima, regionalnih i MK liga, se nalazi u prilogu.

Komesar mlađih kategorija regiona Istočne Srbije poziva delegate sa spiska na predsezonski seminar i testiranje. Seminar i testiranje se održavaju u subotu 15. septembra u amfiteatru na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu, ul. Čarnojeviča 10, sa početkom u 12.30 časova. Spisak pozvanih delegata se nalazi u prilogu.

Sudijski koordinator regiona Istočna Srbija je dostavio poziv sa spiskom pozvanih sudija za seminar i testiranje pred sezonu. Spisak se nalazi u prilogu.

Sudijska komisija KSSa je dostavila pozive za seminar i testiranja sudija 2 MLS, 1 MRL Istok, 2 MRL Istok i mlađih kategorija pred sezonu. Seminar i testiranje će se održati u Nišu 15. septembra. Poziv se nalazi u prilogu.

U prilogu objavljujemo preliminarni poziv za seminar i testiranje službenih lica pred sezonu. Definitivni poziv biće kasnije objavljen.