Kancelarija južne Srbije objavljuje saopštenje broj 11 za Kvalitetnu ligu u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja utakmica Kvalitetne lige u kategoriji devojčica.

Kancelarija južne Srbije objavljuje saopštenje broj 10 za Kvalitetnu ligu u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja utakmica Kvalitetne lige u kategoriji devojčica.

Kancelarija južne Srbije objavljuje saopštenje broj 9 za Kvalitetnu ligu u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja utakmica Kvalitetne lige u kategoriji devojčica.

Kancelarija južne Srbije objavljuje saopštenje broj 8 za Kvalitetnu ligu u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja utakmica Kvalitetne lige u kategoriji devojčica.

Kancelarija južne Srbije objavljuje saopštenje broj 7 za Kvalitetnu ligu u kategoriji devojčica. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja utakmica Kvalitetne lige u kategoriji devojčica.