Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 7. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze termini delegiranja za Kvalitetnu ligu u konkurenciji devojčica.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 6. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze termini delegiranja za Kvalitetnu ligu u konkurenciji devojčica.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 5. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze termini delegiranja za Kvalitetnu ligu u konkurenciji devojčica.

Komesar MK takmičenja u ženskoj kategoriji, objavljuje saopštenje broj 4. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalaze termini delegiranja za Kvalitetnu ligu u konkurenciji devojčica.

Kancelarija Južne Srbije je dostavila termine i delegiranja za kolo broj 1 Kvalitetne lige u ženskoj konkurenciji. Termini i delegiranja se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalazi Saopštenje broj 1, Kvalitetne lige u ženskoj konkurenciji, sa terminima utakmica. Takmičenje se vodi iz kancelarije regiona južna Srbija.