Kancelarija regiona Južne Srbije je objavila saopštenje broj 11 za Kvalitetenu ligu devojčica, koja se vodi iz iste. Saopštenje sa terminima se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje termina i delegiranja po saopštenju broj 10 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.

Kancelarija regiona Južne Srbije je objavila saopštenje broj 10 za Kvalitetenu ligu devojčica, koja se vodi iz iste. Saopštenje sa terminima se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje termina i delegiranja po saopštenju broj 9 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.

Kancelarija regiona Južne Srbije je objavila saopštenje broj 9 za Kvalitetenu ligu devojčica, koja se vodi iz iste. Saopštenje sa terminima se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje delegiranja po saopštenju broj 8 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.

Kancelarija regiona Južne Srbije je objavila saopštenje broj 8 za Kvalitetenu ligu devojčica, koja se vodi iz iste. Saopštenje sa terminima se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje delegiranja po saopštenju broj 7 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.

Kancelarija regiona Južne Srbije je objavila saopštenje broj 7 za Kvalitetenu ligu devojčica, koja se vodi iz iste. Saopštenje sa terminima se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS Južna Srbija objavljuje delegiranja po saopštenju broj 6 za Drugi stepen devojčica. Delegiranje se nalaze u prilogu.