Komesar 1. muške regionale lige grupa istok objavljuje Saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar seniorskog takmičenja RKS IS objavljuje Saopštenje broj 2 za KUP takmičenje u kategoriji seniora. Podsećamo delegate da su i ove sezone u obavezi da rezultat postave na DScore platformu najkasnije 30 minuta po završetku utakmice. Neizvršavanje obaveze prouzrokuje sankcije. U prilogu.

Komesar seniorskog takmičenja RKS IS objavljuje Saopštenje broj 2 za KUP takmičenje u kategoriji seniora. Podsećamo delegate da su i ove sezone u obavezi da rezultat postave na DScore platformu najkasnije 30 minuta po završetku utakmice. Neizvršavanje obaveze prouzrokuje sankcije. U prilogu.

Komesar seniorskog takmičenja RKS IS objavljuje Saopštenje broj 1 za KUP takmičenje u kategoriji seniora. Molimo klubove da u što skorijem roku dostave termine utakmica. U prilogu.