U prilogu se nalaze Zvanična pravila igre 3x3 kao i Tumačenja koja važe od 2019 godine.