Takmičarska komisija KSS je dostavila konačne Odluke Vanrednog prelaznog roka za MK KSS od14.11.2017. godine. Odluke su u prilogu.