U vezi sa septembarskim prelaznim rokom, JOŠ JEDNOM skrećemo pažnju na novine u najnovijoj pristupnici, zbog koje je neophodno insistirati pri predaji popunjene NOVE pristupnice, od 07.06.2018 http://www.rksis.rs/dokumenta/obrasci/1189-tk-novi-obrazac-pristupnice-prebivaliste-dvojna-i-izjava-07-06-2018 . Sledeći delovi su bitni:
- MESTO PREBIVALIŠTA, shodno članovima 37 i 57  Registracionog pravilnika
- Do sada nazivana ISPISNICA – koje više nema, shodno članovima 59 do 61  Registracionog pravilnika
- Potpis roditelja za dete mlađe od 14 godina, shodno članovima 23 i 51  Registracionog pravilnika
Ukoliko se ipak desi da klub podnese staru pristupnicu, moraće da podnese i novu, sa popunjenim delovima koji nedostaju (misli se prevashodno na mesto prebivališta), i onda se takva delimično popunjena nova pristupnica spaja sa starom, i kao zajednički dokument se šalje sa ostalim materijalom u vezi prelaznog roka.