RKS Istočna Srbija objavljuje zapisnik sa sastanka MK klubova za takmičenje I stepen u konkurenciji devojčica, koji je održan 01.11.2016. godine. Zapisnik se nalazi u prilogu. Još jednom podsećamo klubove da ODMAH pošalju potrebnu dokumentaciju za licenciranje ekipa jer je poslednji dan licenciranja 09.11.2016. godine.