Upravni odbor KSS je doneo odluku da se od sezone 2018/2019. godine u ženskom seniorskom takmičenju uvede i treći rang takmičenja. Odluka i šema sistema takmičenja se nalaze u prilogu.