Kancelariji RKS Istočna Srbija je dostavljena šema sistema takmičenja doigravanja kada se igra po grupama. Šema se nalazi u prilogu.