U prilogu se nalaze dokumenta koja je dostavila Takmičarska komisija KSS a odnose se na licenciranje seniorskih i MK ekipa.