Sudijski poverenik RKS Istočne Srbije je dostavio poziv za seminar i testiranje službenih lica sa satnicom, programom i mestom održavanja. Poziv se nalazi u prilogu.