Upravni odbor KSS je doneo odluke koje se odnose na organizaciju KUP takmičenja, MK takmičenja, kalendare takmičenja, imenovanje i visinu honorara komesara, visine taksi službenih lica kao i odluku o usvajanju propozicija za takmičenja KSSa. Odluke se nalaze u prilogu.