Kancelarija RKS Istočna Srbija objavljuje obrasce za potvrdu/prijavu u MK takmičenja. Posebno je potrebno obratiti pažnju na obrasce koji se koriste za prijavu kvalifikacija i čiji je rok 17. avgust i obrasce za potrvdu/prijavu MK takmičenja nakom odigranih kvalifikacija. Popunjene, skenirane obrasce dostaviti ( mail, lično ) kancelarijama koje vode takmičenja. Obrasci su u prilogu.