Ovim putem vas obaveštavam da će usled pomeranja državnog juniorskog prvenstva biti pomeren i drugi savezni trening. Drugi savezni trening biće održan u subotu, 20.05.2023. u Beogradu, a u prilogu se nalaze Dopis i spiskovi košarkašica i trenera.