Tamičarska komisija KSS je dostavila set dokumenata ( konkurs za finalne turnir MK, polufinalni turniri - pioniri i obrasce za konkurisanje za organizaciju turnira). Sve potrebne informacije, kao i obrasce za konkurs, možete naći u prilogu.

Komesar takmičenja mlađih kategorija, dostavio je Izveštaj sa sastanka klubova, koji se nalazi u prilogu.