Dokumentacija potrebna za odigravanje utakmica 3. MRL istok, kao i Covid protokol KSS, se nalaze u prilogu. Pored dosadašnje dokumentacije koja je bila potrebna za odigravanje utakmice ( licenca ekipe, licence igrača, trenera i pratioca, lekarskog pregleda ), potrebno je delegatu utakmice dostaviti i potpisanu izjavu igrača za covid ( 01_Obrazac KSS_Izjava kluba_COVID19 ) a klub domaćin i obrasce o sprovođenju Covid protokola ( 03_Spisak prisutnih lica_hale_COVID 1904_Obavezna izjava lica za sprovodjenje protokola_COVID19 ). Službena lica su u obavezi da popune 02_Obrazac KSS_Izjava sluzbenog lica_COVID19. Za sva dodatna pitanja, Komesar lige vam stoji na raspolaganju.

U prilogu se nalazi obrazac za licenciranje ekipa za takmičenje 3. MRL istok. Obrazac je potrebno popuniti, potpisati, pečatirati dostaviti Komesaru zajedno sa kartonima igrača ( odgovarajuće boje za godišta ), važećim lekarskim pregledom i nekom vrstom potvrde ( o završenom procesu imunizacije, negativnom PCR testu, negativan brzi test ili antigenski test ). Licenciranje je potrebno uraditi do 7. maja 2021. godine. Pre dostavljanja kompletne dokumentacije za licenciranje, potrebno je sa UKTS regulisati status trenera.

U prilogu se nalaze obrasci Molba igrača nekošarkaški transfer i Molba igrača košarkaški transfer. Obrasci se popunjavaju u slučaju prelaska maloletnog igrača van mesta prebivališta, po članu 57. Registracionog pravilnika.

U prilogu se nalaze Propozicije 3. muške regionalne lige.

Komisija za izdavanje Dozvola za sezonu je dostavila set dokumenata koje je potrebno popuniti i dostaviti, u zavisnosti od centra vođenja takmičenja, na odgovarajuću adresu. Rok za dostavu kompletne dokumentacije je 20. maj 2021. godine.

 U prilogu se nalaze obrasci za licenciranje ekipa mlađih kategorija. Za licenciranje je potrebno da klub dostavi kompletnu dokumentaciju koja podrazumeva: licencni spisak sa pečatom i potpisom, kartone igrača u bojama koje odgovaraju ovosezonskim godištima, lekarski pregled i za ovu sezonu, Izjava igrača COVID-19. Izjava igrača COVID-19 treba biti potipsana od strane svih osoba koje će se naći na licenci ekipe ( igrači, treneri, pratioci ). Molim klubove da na vreme regulišu svoje obaveze ka UKTS kako bi mogli nesmetano da urade licence ekipe.

Kancelarija RKS istočna Srbija objavljuje set dokumenata koji su potrebni za odigravanje utakmice. Novina u odnosu na prethodnu sezonu su COVID 19 izjave za igrače i pratioce, kao i za službena lica na utakmici. COVID 19 izjave su obavezna dokumentacija koja se dostavlja komesaru uz dokumentaciju.

Kancelarija RKS IS, iz koje se vode kvalifikacije za Roda/Triglav lige Srbije, objavljuje obrasce za licenciranje ekipa kao i OBAVEZNU izjavu igrača, trenera i pratilaca. Pored popunjenog obrasca za licenciranje, popunjenih kartona igrača i lekarskog pregleda, ove sezone je OBAVEZAN deo dokumentacije za licenciranje i Izjava igrača, trenera i pratilaca COVID 19 ( svi koji se nalaze na licencnom spisku ). Kompletnu dokumentaciju treba dostaviti komesaru Dušanu Vasiću na uvid u predviđenim terminima za licenciranje.

U prilogu se nalazi Izjava koju je potrebno da SVAKI igrač, trener i pratilac, koji će se naći na licencnom spisku ekipe, popuni i potpiše. Ova Izjava je sastavni deo dokumentacije za licenciranje ekipe za sezonu. Ostalu potrebnu dokumentaciju možete naći na linku http://www.rksis.rs/dokumenta/obrasci/2099-licenciranje-ekipa-1-mrl-i-1-zrl-09-09-2020 .