Propozicije takmičenja 3. muške regionalne lige za sezonu 2022, se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija je dostavila jedine važeće Propozicije KUP takmičenja koje su usvojene na Upravnom odboru Košarkaškog saveza Srbije. Propozicije za takmičarsku sezonu 2021/2022, se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija je dostavila jedine važeće Propozicije takmičenja mlađih kategorija ( MK ) koje su usvojene na Upravnom odboru Košarkaškog saveza Srbije. Propozicije za takmičarsku sezonu 2021/2022, se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija je dostavila jedine važeće Propozicije takmičenja regionalnih takmičenja ( 1 MRL, 2 MRL, 1 ŽRL ) koje su usvojene na Upravnom odboru Košarkaškog saveza Srbije. Propozicije za takmičarsku sezonu 2021/2022, se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija je dostavila jedine važeće Propozicije takmičenja nacionalnih liga ( 1 ŽLS, 2 MLS, 2 ŽLS ) koje su usvojene na Upravnom odboru Košarkaškog saveza Srbije. Propozicije za takmičarsku sezonu 2021/2022, se nalaze u prilogu.

Košarkaški savez Srbije je dostavio prečišćen tekst Pravilnika o takmičenju, sa izmenama i dopunama koje su usvojene na Skupštini 30. juna 2020. Pravilnik se nalazi u prilogu.

U prilogu objavljujemo Odluke Skupštine Košarkaškog saveza Srbije koja je održana 30. juna 2020. godine a odnose se na izmene i dopune Pravilnika o takmičenju KSS kao i verifikacija Odluke Upravnog odbora KSS a u vezi sa organizacijom takmičenja za vreme trajanja pandemije Covid 19. Odluke se nalaze u prilogu.

Košarkaški savez Srbije je dostavio Registracioni i Pravilnik o takmicenju koji su usvojeni na poslednjoj sednici Skupštine KSS. Dokumenta u prilogu.