Propozicije Kvalitetnih ( jedinstvenih ) liga Srbije, kao i propozicije takmičenja mlađih klategorija, se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalaze propozicije KUP takmičenja u organizaciji Košarkaškog saveza Srbije.

Objavljujemo propozicije regionalnih liga KSS. Propozicije Prve muške regionalne lige, Druge muške regionalne lige i Prve ženske regionalne lige, se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalaze propozicije nacionalnih takmičenja Košarkaškog saveza Srbija. Druge muške lige Srbije, Prve ženske lige Srbije i Druge ženske lige Srbije.

Košarkaški savez Srbije je dostavio prečišćen tekst Pravilnika o takmičenju, sa izmenama i dopunama koje su usvojene na Skupštini 30. juna 2020. Pravilnik se nalazi u prilogu.

U prilogu objavljujemo Odluke Skupštine Košarkaškog saveza Srbije koja je održana 30. juna 2020. godine a odnose se na izmene i dopune Pravilnika o takmičenju KSS kao i verifikacija Odluke Upravnog odbora KSS a u vezi sa organizacijom takmičenja za vreme trajanja pandemije Covid 19. Odluke se nalaze u prilogu.

Košarkaški savez Srbije je dostavio Registracioni i Pravilnik o takmicenju koji su usvojeni na poslednjoj sednici Skupštine KSS. Dokumenta u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Dodatno tumačenje propozicija i taj dokument se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Dodatno tumačenje Propizicija koje se nalazi u prilogu.