U prilogu se nalazi Pravilnik Udruženja košarkaških trenera Srbije o licenciranju košarkaških trenera, u sezoni 2024/2025.

Komisija za takmičenja je dostavila dokument Organizacija letnjih senirskih liga, kao i Kategorije i boje licenci, u sezoni 2024/2025. Dokumenta se nalaze u prilogu

U prilogu se nalaze Propozicije 3. MRL i 2. ŽRL, u sezoni 2024/25.

U prilogu se nalaze propozicije muških i ženskih KUP takmičenja, do finalnih turnira.

Propizicije 3. MRL / 2. ŽRL , u sezoni 2023/2024, se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalaze Pravilnik o takmičenju i Registracioni pravilnik Košarkaškog saveza Srbije, koji uređuju sva takmičenja koja su u ingerenciji Košarkaškog saveza Srbije.
U Registracionim pravilniku, član 103, definisan je broj starijih igrača ( igrači preko 27 ili 30 godina ) koji mogu biti licencirani od sezone 2022/2023, u muškim takmičenjima.