Saopštenje broj 2, prvog stepena muškog kup takmičenja, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 1, prvog stepena muškog kup takmičenja, nalazi se u prilogu.