Saopštenje broj 13, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 12, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 11, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 10, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 9, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 8, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 7, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 6, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 5, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 4, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.