Saopštenje broj 27, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 26, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 25, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 24, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 23, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 22, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 21, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 20, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 19, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 18, regionalne lige RKS istočna Srbija, nalazi se u prilogu.