Sastanak klubova 3. MRL Istok, održaće se 8. maja 2023. godine, sa početkom u 16.30 časova, u kancelariji RKS Istočna Srbija, Nikole Pašića 16/8. Poziv za sastanak se nalazi u pirlogu.

U prilogu se nalazi dokument Organizacija 3. MRL/2.ŽRL (Letnja liga ), obrazac prijave za ligu, koji je potrebno poslati do 17. aprila, na mail office@rksis.rs , godišta igrača i boje kartona igrača, koja su važeća u sezoni 2023/2024. Molimo zainteresovane klubove da se upoznaju sa pravima i obavezama za učestvovanje u 3. MRL/2.ŽRL Istok.

Komesar 3. muške regionalne lige Istok, zakazuje sastanak klubova učesnika za utorak 3. maj 2022. godine, sa početkom u 16.00 časova, u kancelariji RKS istočna Srbija, ul. Nikole Pašića 16/8. Poziv se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi dokument koji definiše organizaciju 3. MRL, 2. ŽRL, kao i obrazac prijave za takmičenja. Rok za prijavu je 18. april 2022.