Delegiranje službenih lica po saopštenju broj 2 - devojčice, nalazi se u prilogu.

Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 13, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 2, kvalitetne lige za devojčice, takmičenja koje se vodi iz Kancelarije Južne Srbije, nalazi se u prilogu.

Delegiranje službenih lica po saopštenju broj 1 - devojčice, nalazi se u prilogu.

Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 12, nalazi se u prilogu.

Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 11, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 1, kvalitetne lige za devojčice, takmičenja koje se vodi iz Kancelarije Južne Srbije, nalazi se u prilogu.

Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 10, nalazi se u prilogu.

Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 9, nalazi se u prilogu.

Saopštenje u konkurenciji košarkašica, broj 8, nalazi se u prilogu.