U prilogu se nalaze termini i delegiranja po Saopštenju broj 2, za Kvalitetnu ligu devojčica.

U prilogu se nalaze Saopštenja broj 1 i 2, Kvalitetne lige za devojčice, koja se vodi iz Kancelarije RKS južna Srbija, u Leskovcu.

U prilogu se nalaze termini i delegiranja po Saopštenju broj 1, za Kvalitetnu ligu devojčica.

Obaveštenje u vezi sa takmičenjem, Kvalitetna liga za devojčice, nalazi se u prilogu.

Dodatno obaveštenje u vezi sa takmičenjem, Kvalitetna liga za devojčice, nalazi se u prilogu.

Komesar takmičenja mlađih kategorija u ženskoj konkurenciji na regionu Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 10. Saopštenje se nalazi u prilogu.

U prilogu se nalazi obaveštenje Komesara takmičenja Kvalitetna liga za devojčice.

Komesar takmičenja mlađih kategorija u ženskoj konkurenciji na regionu Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 9. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar takmičenja mlađih kategorija u ženskoj konkurenciji na regionu Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 8. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar takmičenja mlađih kategorija u ženskoj konkurenciji na regionu Istočna Srbija, objavljuje Saopštenje broj 7. Saopštenje se nalazi u prilogu.