Komesar kvalifikacija za Roda i Triglav MK KSS takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 3. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar kvalifikacija za Roda i Triglav MK KSS takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 2. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar kvalifikacija za Roda i Triglav MK KSS takmičenja, objavljuje Saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar kvalifikacija za Triglav žensku kadetsku ligu Srbije, objavljuje Saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.