Komesar kvalifikacija Roda i Triglav, juniorske i kadetske lige Srbije, objavljuje Saopštenje broj 2. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar kvalifikacija Roda i Triglav, juniorske i kadetske lige Srbije, objavljuje Saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS južna Srbija objavljuje Saopštenje broj 2 kvalifikacija za Roda žensku kadetsku ligu Srbije. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Kancelarija RKS južna Srbija objavljuje Saopštenje broj 1 kvalifikacija za Roda žensku kadetsku ligu Srbije. Saopštenje se nalazi u prilogu.