U prilogu se nalaze odluke vanrednog prelaznog roka 1. muške lige Srbije ( KLS ).

Komisija za Takmičenja je dostavila Odluke vanrednog prelaznog roka za igrače seniore kao i ABA prelaske i Ino odlaske. Odluke se nalaze u prilogu.

U prilogu objavljujemo Odluke prelaznog roka.

Komisija za Takmičenja je dostavila DOPUNU vanrednog prelaznog roka za seniore. Obaveštavaju se klubovi da najkasnije do 30.12.2020. dostave dopunu dokumentacije kako bi igrači ostvarili prelaske. Odluka VPR se nalazi u prilogu.

Takmičarska komisija je dostavila Odluke vanrednog prelaznog roka za igrače MK i seniore. Vanredni prelazni rok za igrače MK kao i za seniore je sa današnjim danom zatvoren za sezonu 2020/2021. Odluke su u prilogu.

Komisija za takmičenja je dostavila PRELIMINARNE odluke vanrednog prelaznog roka. Pored svakog spornog prelaska naznačeno je šta nedostaje. Objavljivanje KONAČNIH odluka VPRa je ČETVRTKOM do 14.00 časova. Molimo klubove da regulišu svoje sporne prelaske u najkraćem roku.

Takmičarska komisija je dostavila Odluke vanrednog prelaznog roka za igrače MK i seniore. Odluke su u prilogu.

Komisija za takmičenja je dostavila PRELIMINARNE odluke vanrednog prelaznog roka. Pored svakog spornog prelaska naznačeno je šta nedostaje. Objavljivanje KONAČNIH odluka VPRa je ČETVRTKOM do 14.00 časova. Molimo klubove da regulišu svoje sporne prelaske u najkraćem roku.

Komisija za takmičenja KSS je dostavila konačne odluke vanrednog prelaznog roka za igrače mlađih kategorija, regionalnih liga. Odluke se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija je dostavila Odluke vanrednog prelaznog roka za igrače MK i seniore. Odluke su u prilogu.