Komisija za takmičenje je dostavila Konačne odluke redovnog septembarskog prelaznog roka. Odluke se nalaze u prilogu.

Komisija za takmičenje Košarkaškog saveza Srbije je dostavila Prvostepene odluke septembarskog prelaznog roka. Mole se klubovi da obrate paznju na kolonu INFO (narocito klubovi koji su imali prelaske po članu 57). Ukoliko neki klub ima nedoumicu, za detaljnije informacije obratite se na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. Odluke se nalaze u prilogu.

Na osnovu članova 28., 37., 40., 41., 52., 53. i 57. Registracionog pravilnika KSS, Komisija za takmičenje KSS, donela je odluku o prelascima igrača u Preliminarnom prelaznom roku (prvostepene), koje možete naći u prilogu. Protiv ove odluke može se izjaviti žalba stalnoj sportskoj arbitraži Olimpijskog komiteta Srbije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove odluke, uz dokaz o plaćenoj taksi u visini od 600 bodova, a preko Komisije za takmičenje KSS.

U prilogu se nalazi spisak dospelih zahteva za prelazak igrača u septembarskom prelaznom roku na regionu Istočna Srbija.

U prilogu se nalazi Izvod iz Registracionog pravilnika, član 57. koji jasno definiše,( šta je od dokumentacije potrebno ) kako se ostvaruje prelazak maloletnog igrača van mesta prebivališta. Pored izvoda iz Registracionog pravilnika, nalaze se i obrazac Pristupnice, obrasci Molbe ( košarkaški / nekošarkaški prelazak ).
Novina od ove sezone je da se uplata takse za prelazak putem Molbe, vrši, pola na račun Košarkaškog saveza Srbije a druga polovina na račun regionalnog saveza, IZ KOG IGRAČ ODLAZI. Račun KSSa kao i regionalnih kancelarija se nalazi u Uputstvu za prelazni rok.

Utvrđeno je da je došlo do tehničke pogreške u tačkama 2 i 3 (igrača/ice rođeni/e u periodu od 2001. godine do 2006. godine). U ranije objavljenom uputstvu godišta su bila od 2000. do 2005, što je bila greška, koja je ovim putem korigovana. Takodje, pomeren je rok objavljivanja Prvostepenih odluka shodno Registracionom pravilniku na petak 10. Septembra 2021. godine do 16.00 sati. Кomisija za kontrolu dokumentacije vršiće kontrolu iste od utorka 07. Septembra do petka 10. Septembra 2021. godine.
Pojasnjenje tački 1.6.1. i 1.6.2.
Naime, kao sto se i govori u tacki 1.6.1. taksa je i dalje OSTALA da važi shodno Registracionom pravilniku, ali je КT КSS ovog puta uradila razdvajanje uplata, opisano u tacki 1.6.2. iz praktičnih razloga. MOLIMO klubove da obrate pažnju na ovaj detalj, kao i da vode računa prilikom uplate novca RКS-u ODAКLE igrač odlazi.
Korigovan dokument se nalazi u prilogu.

Redovni septembarski prelazni je od 30. avgusta do 3. septembra 2021. godine. Uredno popunjena dokumentacija za nacionalne prelaske, dostavlja se regionalnim kancelarijama a međunarodni prelasci, ISKLJUČIVO, skenirano, na mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. . Sve potrebne obrasce možete naći na linkovima https://www.rksis.rs/dokumenta/obrasci/1189-tk-novi-obrazac-pristupnice-prebivaliste-dvojna-i-izjava-07-06-2018 i https://www.rksis.rs/dokumenta/obrasci/2460-molba-igraca-kosarkaski-nekosarkaski-transfer-07-04-2021 . Uputstva za septembarski prelazni rok se nalazi u prilogu.

U prilogu objavljujemo prvostepena Odluke aprilskog prelaznog roka.

Kancelarija RKS istočna Srbija, objavljuje spisak prispelih zahteva za prelazak u redovnom aprilskom prelaznom roku za klubove učesnike 3. MRL Istok. Spisak se nalazi u prilogu.