Uputstvo za prelazni rok "72 sata" , prelazni rok koji je namenjen klubovima 1MLS, kao i uputstvo za međunarodne prelaske i obavezan obrazac Izjava igrača, nalaze se u prilogu.

Termin redovnog Aprilskog prelaznog roka je 15. i 16. april 2024. Pravo na Aprilski prelazni rok imaju samo igrači čiji su klubovi prijavili ekipu u takmičenje, u konkurenciji. Dokumentacija se dostavlja regionalnog Kancelariju, elektronski, putem maila.
Uputstvo za Aprilski prelazni rok, kao i za međunarodne prelaske, nalazi se u prilogu.

U prilogu se nalaze Odluke prelazaka 1. MLS kao i Ino odlasci igrača.

Odluke vanrednog prelaznog roka, za seniore, 1. MLS, zaključno sa 07. martom, nalaze se u prilogu.

Odluke vanrednog prelaznog roka, za seniore, 1. MLS, zaključno sa 26. februarom, nalaze se u prilogu.

Odluke vanrednog prelaznog roka, za seniore, 1. MLS, nalaze se u prilogu.

Odluke vanrednog prelaznog roka, posle pristiglih LOC odluka, kao i prelasci 1. MLS, nalaze se u prilogu.