Drugi Savezni trening za košarkaškice, održaće se 22. maja 2022. godine, u Srbobranu. Dopis sa terminima kao i spisak pozvanih igračica, nalaze se u prilogu.

U prilogu se nalaze konačne odluke "Do 72 sata" prelaznog roka.

Takmičarska komisija Košarkaškog saveza Srbije je dostavila konačne odluke Aprilskog prelaznog roka. Odluke se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila prvostepene odluke redovnog aprilskog prelaznog roka. Odluke se nalaze u prilogu.

Od 1. februara 2022. počinje primena Novih FIBA Propisa, knjiga 3, gde se u jednom delu govori o međunarodnim propisima u vezi sa međunarodnim prelascima igrača, bilo kog državljanstva i bilo kog uzrasta.