U prilogu se nalaze dopune odluka vanrednog prelaznog roka za seniore i MK igrače, kvalitetnih liga Srbije i međuregionalnih liga.

U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznog roka za igrače mlađih kategorija, kvalitetnig liga KSS ( 1. rang ), kao i Međuregionalnih liga ( 2. rang ).

U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznog roka za seniore.

U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznog roka za seniore.

U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznog roka za igrače mlađih kategorija, kvalitetnig liga KSS ( 1. rang ), kao i Međuregionalnih liga ( 2. rang ).

U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznog roka za seniore.

U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznog roka za igrače mlađih kategorija, kvalitetnig liga KSS ( 1. rang ), Međuregionalnih liga ( 2. rang ) i konačne odluke Regionalnih liga..

U prilogu se nalaze odluke prelaznog roka za igrače mlađih kategorija, regionalnih liga.

U prilogu se nalaze Odluke vanrednog prelaznog roka za igrače mlađih kategorija, kvalitetnig liga KSS ( 1. rang ), kao i Međuregionalnih liga ( 2. rang ).