Polaganje sudija Nacionalnih liga Košarkaškog saveza Srbije, 1.ŽLS / 2.MLS, sa regiona Istočna Srbija, održaće se u Nišu, 08. januara 2022.godine, sa početkom u 14:30 časova u sali OŠ "Sveti Sava", ul. Garsije Lorke bb, dok će se polaganje za sudije regionalnih liga održati istog dana, na istom mestu, ali sa početkom u 15:00 časova. Sudije su u obavezi da na testiranje pokažu važeći lekarski pregled.

Test fižičke pripreme za sudije, regiona Istočna Srbija, nacionalnih rangova, zakazan je za 11. septembar 2021. sa početkom u 12.00 časova, u SC Šivara. Za sudije regionalnih liga , Istočne i Južne Srbije ,kao i liga mlađih kategorija Istočne Srbije, test fizičke spreme je zakazan, u istom danu i na istom mestu, ali sa početkom u 13.00 časova.
Svi kandidati su u obavezi da na samo testiranje ponesu važeći lekarski pregled, covid izjavu ( u prilogu ) kao i popunjen test pravila igre koji će dobiti na mail.
Kandidati su u obavezi da poštuju satnicu testiranja.

Sudijska komisija Košarkaškog saveza Srbije je dostavila Rečnik skraćenica - osnovna košarkaška terminologija. Rečnik se nalazi u prilogu.