Završne tabele, takmičarske sezone 2023/2024, zimskih nacionalnih i regionalnih takmičenja, nalaze se u prilogu. Kako su takmičenja 1. MLS i 1. ŽLS i dalje u toku, završne tabele istih, biće naknadno objavljene.

Početne tabele letnjih liga, koje je dostavila Komisija za takmičenja, nalaze se u prilogu.

Komisija za takmičenja je dostavila Odluke i zaključke sa sednica održanih 19. marta i 5. aprila 2024. godine. Odluke i zaključci se nalaze u prilogu.

Komisija za takmičenja je dostavila set dokumenata za izdavanje Odobrenja za sezonu. Poslednji rok za dostavu dokumentacije je 20. maj 2024. godine. Dokumentacija se dostavlja u papiru, na adresu Nikole Pašića 16/8, Niš. Svi klubovi koji podnose dokumentaciju za dobijanje Odobrenja za takmičenja, moraju da izmire dugovanja ka Košarkaškom savezu Srbije, kao i prema regionima čiji su članovi i koji su vodili takmičenja u kojima su učestvovali.
Klubovi učesnici 1. MRL Istok, 1. ŽRL Jug 2, kao i MK takmičenja RKS istočna Srbija, dokumentaciju dostavljaju Kancelariji RKS istočna Srbija.

Komisija za Takmičenja, Potpredsednik, je još jednom dao tumačenje o pravu nastupa MK klubova u MK takmičenjima u organizaciji Košarkaškog saveza Srbije. Tumačenje se nalazi u prilogu.