Takmičarska komisija KSS je dostavila početne tabele 2. muških regionalnih liga, na osnovu dobijenih Odobrenja za sezonu i prijava ekipa, kao i listu sudija za sezonu 2021/2022. Dokumenta se nalaze u prilogu.

Komisija za takmičenja je 30. avgusta održala sednicu na kojoj su donešene Odluke koje se nalaze u prilogu.

U prilogu se nalazi deo materijala sa sastanka komesara: 
- dnevni red sastanka
- predlog komesara i centri vođenja takmičenja
- takse službenih lica.

Komisija za izdavanje Odobrenja za takmičenja koja se vode iz kancelarije RKS istočna Srbija, izdala je Odobrenja za takmičarsku sezonu 2021/2022. klubovima 1 MRL Istok, 1 ŽRL jug 2 kao i MK klubovima RKS IS.Odobrenja se nalaze u prilogu.

Nakon izdavanja Dozvola za sezonu i Odobrenja za takmičenja, za sezonu 2021/2022., formirane su početne tabele nacionalnih takmičenja kao i 1. muške regionalne lige. Početne tabele se nalaze u prilogu.

Sektor za 3x3 takmičenja Košarkaškog saveza Srbije, dostavio je Kalendar takmičenja u 2021. godini, Odluku o taksama službenih lica, Kovid protokol, uslove organizacije takmičenja i Organizacija 3x3 takmičenja. Dokumenta se nalaze u prilogu.

Takmičarska komisija KSS je dostavila Početne tabele letnjih seniorskih i MK takmičenja u sezoni 2021/2022. Tabele se nalaze u prilogu.