Takmičarska komisija Košarkaškog saveza Srbije je dostavila uslove Konkursa za organizovanje polufinalnog turnira u konkurenciji pionira, kao i finalnih turnira mlađih kategorija. Uslovi konkursa, kao i obrasci za prijavu, se nalaze u prilogu.

Komesari regionalnih liga ( 1.MRL, 2. MRL i 1. ŽRL ) koje se vode iz kancelarija Istočne i Južne Srbije, zakazuju seminar i testiranje delegata. Seminar i testiranje su zakazani za 17. septembar 2023. u OŠ Sveti Sava. Sve potrebne inforamcije, nalaze se u prilogu.

Komisija za takmičenje je dostavila početne tabele zimskih regionalnih seniorskih liga, u sezoni 2023/2024. Tabela se nalazi u prilogu.

Komisija za takmičenja je dostavila početne tabele KSS takmičenja, u sezoni 2023/2024. Tabele se nalaze u prilogu.

Komisija za takmičenja je dostavila pregled završnih tabela zimskih seniorskih takmičenja u sezoni 2022/2023. Tabela se nalazi u prilogu.

 Na elektronskoj sednici Komisije za takmičenje, koja je održana 12. aprila 2023. godine, donešene su odluke koje se nalaze u prilogu.

Za učešće u sezonu 2023/2024, svi klubovi su u obavezi da imaju izdatu Dozvolu/Odobrenje od nadležne komisije. Rok za dostavu potrebne i kompletne dokumentacije klubova, putem pošte, je 22. maj 2023. Pored kompletne i uredno popunjene dokumentacije, potrebno je i izmiriti sva dugovanja koja klub ima prema Košarkaškom savezu Srbije i Regionalnim savezima.
Sva potrebna dokumentacija, se nalazi u prilogu.