U prilogu se nalaze Odluke sa sednice Upravnog odbora KSS, održane 09. marta 2021. godine. Molimo klubove da posebno obrate pažnju na Odluku vezanu za rokove za dobijanje Dozvole za sezonu.

Košarkaški savez Srbije je dostavio Odluke sa elektronske sednice Upravnog odbora koja je održana 11.12.2020. godine. Odluke se nalaze u prilogu.