U prilogu objavljujemo Odluke sa sednice Upravnog odbora KSS, održane 12. jula 2021. godine.

U prilogu objavljujemo Odluke sa sednice Upravnog odbora KSS, koja je održana 01. juna 2021. godine.

U prilogu se nalaze Odluke sa sednice Upravnog odbora KSS, održane 09. marta 2021. godine. Molimo klubove da posebno obrate pažnju na Odluku vezanu za rokove za dobijanje Dozvole za sezonu.