Košarkaški savez Srbije je dostavio Odluke sa elektronske sednice Upravnog odbora koja je održana 11.12.2020. godine. Odluke se nalaze u prilogu.

Na 60-toj održanoj sednici Upravnog odbora Košarkaškog saveza Srbije, donete su odluke u prilogu. Odluke s eodnose na dodatni termin redovnog prelaznog roka "septembar", dodatni "72" sata za 1 MLS (KLS), vanredni prelazni rok posle odigranog prvog kola, popuna 2 ŽLS i 2MLS.

Košarkaški savez Srbije je dostavio Odluku Upravnog odbora o imenovanju komesara KSS takmičenja u sezoni 2020/2021. Odluka se nalazi u prilogu.

Košarkaški savez Srbije je dostavio Odluke sa elektronske sednice Upravnog odbora, koji je održan 29. februara 2020. godine ali zbog proglašenja pandemije COVID 19, smanjenog obima rada, nisu bile dostavljene u datom trenutku. Odluke se nalaze u prilogu.