U prilogu objavljujemo Odluke sa sednice Upravnog odbora KSS, održane 12. jula 2021. godine.

U prilogu objavljujemo Odluke sa sednice Upravnog odbora KSS, koja je održana 01. juna 2021. godine.