Na 60-toj održanoj sednici Upravnog odbora Košarkaškog saveza Srbije, donete su odluke u prilogu. Odluke s eodnose na dodatni termin redovnog prelaznog roka "septembar", dodatni "72" sata za 1 MLS (KLS), vanredni prelazni rok posle odigranog prvog kola, popuna 2 ŽLS i 2MLS.

Košarkaški savez Srbije je dostavio Odluku Upravnog odbora o imenovanju komesara KSS takmičenja u sezoni 2020/2021. Odluka se nalazi u prilogu.

Košarkaški savez Srbije je dostavio Odluke sa elektronske sednice Upravnog odbora, koji je održan 29. februara 2020. godine ali zbog proglašenja pandemije COVID 19, smanjenog obima rada, nisu bile dostavljene u datom trenutku. Odluke se nalaze u prilogu.

Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije je na sednici održanoj 02. juna 2020. godine, doneo odluke o završetku takmičarske sezone 2019/2020, sprovođenju takmičenja u sezoni 2020/2021, stavljanju van snage Aprilskog prelaznog roka, produžetku roka za dobijanje Dozvola za sezonu, godišta muških i ženskih kategorija, novoučlanjenim klubovima u KSS, uslovima organizacije 3x3 turnira kao i visinama taksi službenih lica 3x3 turnira. Sve odluke se nalaze u prilogu.