Komesar 1. ŽRL Jug 2, objavljuje evidenciju postignutih koševa kao i izveštaj izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.

Komesar 1. ŽRL Jug 2, objavljuje evidenciju postignutih koševa kao i izveštaj izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.

Komesar 1. ŽRL Jug 2, objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.

Komesar 1. ŽRL Jug 2, objavljuje evidenciju postignutih koševa kao i izveštaj izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.

Komesar 1. ŽRL Jug 2, objavljuje evidenciju postignutih koševa kao i izveštaj izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.

Komesar 1. ŽRL Jug 2, je dostavio Zapisnik sa sastanka klubove pre početka sezone. Zapisnik objavljujemo u prilogu.

Sastanak klubova 1ŽRL Jug 2 je zakazan za 14. septembar u velikoj sali hotela New City, sa početkom u 17.30 časova. Pored poziva za sastanak, u prilogu se nalazi i kalendar takmičenja, Berger parovi kao i obrazac za licenciranje. Molimo klubove da u što skorijem roku dostave kompletnu dokumentaciju za licenciranje ( sken obrasca za licenciranje, lekarskog pregleda kao i kartone igrača sa važećim bojama licenci igrača, kao i da regulišu status trenera sa UKTS )