Komesar 3. muške regionalne lige, grupa Istok, objavljuje Saopštenje broj 10, koje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. muške regionalne lige, grupa Istok, objavljuje Saopštenje broj 9, koje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. muške regionalne lige, grupa Istok, objavljuje Saopštenje broj 8, koje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. muške regionalne lige, grupa Istok, objavljuje Saopštenje broj 7, koje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. muške regionalne lige, grupa Istok, objavljuje Saopštenje broj 6, koje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. muške regionalne lige, grupa Istok, objavljuje Saopštenje broj 5, koje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. muške regionalne lige, grupa Istok, objavljuje Saopštenje broj 4, koje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. muške regionalne lige, grupa Istok, objavljuje Saopštenje broj 3, koje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. muške regionalne lige, grupa Istok, objavljuje Saopštenje broj 2, koje se nalazi u prilogu.

Komesar 3. muške regionalne lige, grupa Istok, objavljuje Saopštenje broj 1, koje se nalazi u prilogu.