Saopštenje broj 4, takmičenja 3. MRL Istok, nalazi se u prilogu.