Saopštenje broj 18, međuregionalne lige, nalazi se u prilogu.

Komesar Mini Kupa Milan Ciga Vasojević, objavljuje Saopštenje broj 3. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Mini Kupa Milan Ciga Vasojević, objavljuje Saopštenje broj 2. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Mini Kupa Milan Ciga Vasojević, objavljuje Saopštenje broj 1. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Saopštenje broj 17, međuregionalne lige, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 16, međuregionalne lige, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 15, međuregionalne lige, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 14, međuregionalne lige, nalazi se u prilogu.

U prilogu se nalazi Saopštenje broj 5, Mini kupa, koji se od 16. do 18. februara 2023. godine, održava kao prateća manifestacija Kup Radivoj Korać.

U prilogu se nalazi Saopštenje broj 4, Mini kupa, koji se od 16. do 18. februara 2023. godine, održava kao prateća manifestacija Kup Radivoj Korać.