Komesar Međuregionalne lige, na regionima Južne i Istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 20. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Međuregionalne lige, na regionima Južne i Istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 19. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Međuregionalne lige, na regionima Južne i Istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 18. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Međuregionalne lige, na regionima Južne i Istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 17. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Međuregionalne lige, na regionima Južne i Istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 16. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Međuregionalne lige, na regionima Južne i Istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 15. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Saopštenje broj 3, MOJA KRAVICA Mini Kup takmičenja za pionirke, ,koje se održava kao prateća manifestacija KUP Milan Ciga Vasojević, nalazi se u prilogu.

Saopštenje broj 2, MOJA KRAVICA Mini Kup takmičenja za pionirke, ,koje se održava kao prateća manifestacija KUP Milan Ciga Vasojević, nalazi se u prilogu.

Komesar Međuregionalne lige, na regionima Južne i Istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 14. Saopštenje se nalazi u prilogu.

Komesar Međuregionalne lige, na regionima Južne i Istočne Srbije, objavljuje saopštenje broj 13. Saopštenje se nalazi u prilogu.