Komisija za takmičenja je dostavila set dokumenata, kao i obrazac, za prijavu međunarodnih utakmica, u zemlji i u inostranstvu. Dokumentacija i obrazac se nalaze u prilogu.