Kancelarija RKS Istočna Srbija odbjavljuje Saopštenje broj 1 za Letnju seniorsku ligu 2017. Saopštenje se nalazi u prilogu.