Komesar 3. muške regionalne lige, grupa Istok, objavljuje Saopštenje broj 5, koje se nalazi u prilogu.