Zapisnik sa sastanka klubova 3. MRL istok, nalazi se u prilogu.