Komesar 1. ŽRL Jug 2, objavljuje saopštenje broj 13. Saopštenje se nalazi u prilogu.