Komesar 1. ŽRL Jug Play off, objavljuje evidenciju postignutih koševa kao i izveštaj izrečenih kazni i uplata. Evidencije se nalaze u prilogu.