Komesar 1. ŽRL Jug Play off, objavljuje evidenciju izrečenih kazni i uplata. Evidencija se nalazi u prilogu.