Komesar 1. ŽRL Jug 2, objavljuje finansijske obaveze klubova iz Saopštenja. Finansijske obaveze klubova se nalaze u prilogu.