Komesar 1. MRL Istok, objavljuje saopštenje broj 20. Saopštenje se nalazi u prilogu.