Komesar 1. MRL Istok, objavljuje saopštenje broj 11. Saopštenje se nalazi u prilogu.